CONTI® 马牌SYNCHROFORCE CXA凯夫拉同步带

二维码
13800000000
产品详情产品评论(0)

       CONTI® 马牌SYNCHROFORCE CXA同步带为高抗拉复合橡胶和凯夫拉线芯材料制成,具有很高抗磨损能力和高抗拉能力,应用SYNCHROFORCE CXA一般都是在高功率的情况下选择,在运行过程中会受到强拉力,如果玻璃纤维橡胶同步带很难承受这个拉力皮带就会拉伸长甚至拉断,如果拉伸长齿距变形后同步事就会跳齿,如果拉断就直接报废了,所以在高功率的情况下我们要选择CONTI® 马牌SYNCHROFORCE CXA凯夫拉同步带,凯夫拉线芯加上复合高抗橡胶作为同步带的抗拉元件,用以传递高动力就可以保证同步带在工作时的时效。CONTI® 马牌SYNCHROFORCE CXA同步带具有较高的抗拉强度和抗弯曲疲劳强度,使皮带具有良好的尺寸稳定性,生产公差小,可以保证厚度及长度的精密性和高抗磨高功率性能!

CXA凯夫拉同步带的齿具有较高的抗剪切强度,良好的耐磨性和耐油性。带齿的节距分布要求很高,带齿应与标准带轮齿槽可以正确啮合,因此可以不更换同步带轮的情况下替换传统标准橡胶同步带。

马牌凯夫拉芯同步带.jpg

CONTI® 马牌SYNCHROFORCE CXA凯夫拉同步带常用于在低速条件下持续传递高扭矩水平的重载同步带。

耐温范围:-20°C至+100°C,取决于应用场合

“2014 AfPS GS:01 PAK”多环芳烃(PAH)类别2

导电性符合ISO 9563标准

适度耐油

耐臭氧

适用于热带气候

耐老化

适用于反向弯曲/背部张紧轮

免维护

适用于高负荷条件

提升动力


技术规格
技术规格
  • 1.聚酰胺织物

  • 2.合成橡胶齿

  • 3.芳纶抗拉体

  • 4.合成橡胶背衬

CONTI® 马牌SYNCHROFORCE CXA凯夫拉同步带规格:
652100HTD828820CXAHTD     288   8M   20        CXA
652100HTD828830CXAHTD     288   8M   30        CXA
652100HTD828850CXAHTD     288   8M   50        CXA
652100HTD828885CXAHTD     288   8M   85        CXA
652100HTD8288CXAHTD     288   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD830420CXAHTD     304   8M   20        CXA
652100HTD830430CXAHTD     304   8M   30        CXA
652100HTD830450CXAHTD     304   8M   50        CXA
652100HTD830485CXAHTD     304   8M   85        CXA
652100HTD8304CXAHTD     304   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD835220CXAHTD     352   8M   20        CXA
652100HTD835230CXAHTD     352   8M   30        CXA
652100HTD835250CXAHTD     352   8M   50        CXA
652100HTD835285CXAHTD     352   8M   85        CXA
652100HTD8352CXAHTD     352   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD837620CXAHTD     376   8M   20        CXA
652100HTD837630CXAHTD     376   8M   30        CXA
652100HTD837650CXAHTD     376   8M   50        CXA
652100HTD837685CXAHTD     376   8M   85        CXA
652100HTD8376CXAHTD     376   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD840020CXAHTD     400   8M   20        CXA
652100HTD840030CXAHTD     400   8M   30        CXA
652100HTD840050CXAHTD     400   8M   50        CXA
652100HTD840085CXAHTD     400   8M   85        CXA
652100HTD8400CXAHTD     400   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD841620CXAHTD     416   8M   20        CXA
652100HTD841630CXAHTD     416   8M   30        CXA
652100HTD841650CXAHTD     416   8M   50        CXA
652100HTD841685CXAHTD     416   8M   85        CXA
652100HTD8416CXAHTD     416   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD842420CXAHTD     424   8M   20        CXA
652100HTD842430CXAHTD     424   8M   30        CXA
652100HTD842450CXAHTD     424   8M   50        CXA
652100HTD842485CXAHTD     424   8M   85        CXA
652100HTD8424CXAHTD     424   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD847220CXAHTD     472   8M   20        CXA
652100HTD847230CXAHTD     472   8M   30        CXA
652100HTD847250CXAHTD     472   8M   50        CXA
652100HTD847285CXAHTD     472   8M   85        CXA
652100HTD8472CXAHTD     472   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD848020CXAHTD     480   8M   20        CXA
652100HTD848030CXAHTD     480   8M   30        CXA
652100HTD848050CXAHTD     480   8M   50        CXA
652100HTD848085CXAHTD     480   8M   85        CXA
652100HTD8480CXAHTD     480   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD856020CXAHTD     560   8M   20        CXA
652100HTD856030CXAHTD     560   8M   30        CXA
652100HTD856050CXAHTD     560   8M   50        CXA
652100HTD856085CXAHTD     560   8M   85        CXA
652100HTD8560CXAHTD     560   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD860020CXAHTD     600   8M   20        CXA
652100HTD860030CXAHTD     600   8M   30        CXA
652100HTD860050CXAHTD     600   8M   50        CXA
652100HTD860085CXAHTD     600   8M   85        CXA
652100HTD8600CXAHTD     600   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD862420CXAHTD     624   8M   20        CXA
652100HTD862430CXAHTD     624   8M   30        CXA
652100HTD862450CXAHTD     624   8M   50        CXA
652100HTD862485CXAHTD     624   8M   85        CXA
652100HTD8624CXAHTD     624   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD864020CXAHTD     640   8M   20        CXA
652100HTD864030CXAHTD     640   8M   30        CXA
652100HTD864050CXAHTD     640   8M   50        CXA
652100HTD864085CXAHTD     640   8M   85        CXA
652100HTD8640CXAHTD     640   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD865620CXAHTD     656   8M   20        CXA
652100HTD865630CXAHTD     656   8M   30        CXA
652100HTD865650CXAHTD     656   8M   50        CXA
652100HTD865685CXAHTD     656   8M   85        CXA
652100HTD8656CXAHTD     656   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD868820CXAHTD     688   8M   20        CXA
652100HTD868830CXAHTD     688   8M   30        CXA
652100HTD868850CXAHTD     688   8M   50        CXA
652100HTD868885CXAHTD     688   8M   85        CXA
652100HTD8688CXAHTD     688   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD872020CXAHTD     720   8M   20        CXA
652100HTD872030CXAHTD     720   8M   30        CXA
652100HTD872050CXAHTD     720   8M   50        CXA
652100HTD872085CXAHTD     720   8M   85        CXA
652100HTD8720CXAHTD     720   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD877620CXAHTD     776   8M   20        CXA
652100HTD877630CXAHTD     776   8M   30        CXA
652100HTD877650CXAHTD     776   8M   50        CXA
652100HTD877685CXAHTD     776   8M   85        CXA
652100HTD8776CXAHTD     776   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD878420CXAHTD     784   8M   20        CXA
652100HTD878430CXAHTD     784   8M   30        CXA
652100HTD878450CXAHTD     784   8M   50        CXA
652100HTD878485CXAHTD     784   8M   85        CXA
652100HTD8784CXAHTD     784   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD880020CXAHTD     800   8M   20        CXA
652100HTD880030CXAHTD     800   8M   30        CXA
652100HTD880050CXAHTD     800   8M   50        CXA
652100HTD880085CXAHTD     800   8M   85        CXA
652100HTD8800CXAHTD     800   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD888020CXAHTD     880   8M   20        CXA
652100HTD888030CXAHTD     880   8M   30        CXA
652100HTD888050CXAHTD     880   8M   50        CXA
652100HTD888085CXAHTD     880   8M   85        CXA
652100HTD8880CXAHTD     880   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD891220CXAHTD     912   8M   20        CXA
652100HTD891230CXAHTD     912   8M   30        CXA
652100HTD891250CXAHTD     912   8M   50        CXA
652100HTD891285CXAHTD     912   8M   85        CXA
652100HTD8912CXAHTD     912   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD892020CXAHTD     920   8M   20        CXA
652100HTD892030CXAHTD     920   8M   30        CXA
652100HTD892050CXAHTD     920   8M   50        CXA
652100HTD892085CXAHTD     920   8M   85        CXA
652100HTD8920CXAHTD     920   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD896020CXAHTD     960   8M   20        CXA
652100HTD896030CXAHTD     960   8M   30        CXA
652100HTD896050CXAHTD     960   8M   50        CXA
652100HTD896085CXAHTD     960   8M   85        CXA
652100HTD8960CXAHTD     960   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8104020CXAHTD   1040   8M   20        CXA
652100HTD8104030CXAHTD   1040   8M   30        CXA
652100HTD8104050CXAHTD   1040   8M   50        CXA
652100HTD8104085CXAHTD   1040   8M   85        CXA
652100HTD81040CXAHTD   1040   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8108020CXAHTD   1080   8M   20        CXA
652100HTD8108030CXAHTD   1080   8M   30        CXA
652100HTD8108050CXAHTD   1080   8M   50        CXA
652100HTD8108085CXAHTD   1080   8M   85        CXA
652100HTD81080CXAHTD   1080   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8112020CXAHTD   1120   8M   20        CXA
652100HTD8112030CXAHTD   1120   8M   30        CXA
652100HTD8112050CXAHTD   1120   8M   50        CXA
652100HTD8112085CXAHTD   1120   8M   85        CXA
652100HTD81120CXAHTD   1120   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8116020CXAHTD   1160   8M   20        CXA
652100HTD8116030CXAHTD   1160   8M   30        CXA
652100HTD8116050CXAHTD   1160   8M   50        CXA
652100HTD8116085CXAHTD   1160   8M   85        CXA
652100HTD81160CXAHTD   1160   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8120020CXAHTD   1200   8M   20        CXA
652100HTD8120030CXAHTD   1200   8M   30        CXA
652100HTD8120050CXAHTD   1200   8M   50        CXA
652100HTD8120085CXAHTD   1200   8M   85        CXA
652100HTD81200CXAHTD   1200   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8128020CXAHTD   1280   8M   20        CXA
652100HTD8128030CXAHTD   1280   8M   30        CXA
652100HTD8128050CXAHTD   1280   8M   50        CXA
652100HTD8128085CXAHTD   1280   8M   85        CXA
652100HTD81280CXAHTD   1280   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8130420CXAHTD   1304   8M   20        CXA
652100HTD8130430CXAHTD   1304   8M   30        CXA
652100HTD8130450CXAHTD   1304   8M   50        CXA
652100HTD8130485CXAHTD   1304   8M   85        CXA
652100HTD81304CXAHTD   1304   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8132820CXAHTD   1328   8M   20        CXA
652100HTD8132830CXAHTD   1328   8M   30        CXA
652100HTD8132850CXAHTD   1328   8M   50        CXA
652100HTD8132885CXAHTD   1328   8M   85        CXA
652100HTD81328CXAHTD   1328   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8136020CXAHTD   1360   8M   20        CXA
652100HTD8136030CXAHTD   1360   8M   30        CXA
652100HTD8136050CXAHTD   1360   8M   50        CXA
652100HTD8136085CXAHTD   1360   8M   85        CXA
652100HTD81360CXAHTD   1360   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8142420CXAHTD   1424   8M   20        CXA
652100HTD8142430CXAHTD   1424   8M   30        CXA
652100HTD8142450CXAHTD   1424   8M   50        CXA
652100HTD8142485CXAHTD   1424   8M   85        CXA
652100HTD81424CXAHTD   1424   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8144020CXAHTD   1440   8M   20        CXA
652100HTD8144030CXAHTD   1440   8M   30        CXA
652100HTD8144050CXAHTD   1440   8M   50        CXA
652100HTD8144085CXAHTD   1440   8M   85        CXA
652100HTD81440CXAHTD   1440   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8152020CXAHTD   1520   8M   20        CXA
652100HTD8152030CXAHTD   1520   8M   30        CXA
652100HTD8152050CXAHTD   1520   8M   50        CXA
652100HTD8152085CXAHTD   1520   8M   85        CXA
652100HTD81520CXAHTD   1520   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8160020CXAHTD   1600   8M   20        CXA
652100HTD8160030CXAHTD   1600   8M   30        CXA
652100HTD8160050CXAHTD   1600   8M   50        CXA
652100HTD8160085CXAHTD   1600   8M   85        CXA
652100HTD81600CXAHTD   1600   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8176020CXAHTD   1760   8M   20        CXA
652100HTD8176030CXAHTD   1760   8M   30        CXA
652100HTD8176050CXAHTD   1760   8M   50        CXA
652100HTD8176085CXAHTD   1760   8M   85        CXA
652100HTD81760CXAHTD   1760   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8180020CXAHTD   1800   8M   20        CXA
652100HTD8180030CXAHTD   1800   8M   30        CXA
652100HTD8180050CXAHTD   1800   8M   50        CXA
652100HTD8180085CXAHTD   1800   8M   85        CXA
652100HTD81800CXAHTD   1800   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8200020CXAHTD   2000   8M   20        CXA
652100HTD8200030CXAHTD   2000   8M   30        CXA
652100HTD8200050CXAHTD   2000   8M   50        CXA
652100HTD8200085CXAHTD   2000   8M   85        CXA
652100HTD82000CXAHTD   2000   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8224820CXAHTD   2248   8M   20        CXA
652100HTD8224830CXAHTD   2248   8M   30        CXA
652100HTD8224850CXAHTD   2248   8M   50        CXA
652100HTD8224885CXAHTD   2248   8M   85        CXA
652100HTD82248CXAHTD   2248   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8240020CXAHTD   2400   8M   20        CXA
652100HTD8240030CXAHTD   2400   8M   30        CXA
652100HTD8240050CXAHTD   2400   8M   50        CXA
652100HTD8240085CXAHTD   2400   8M   85        CXA
652100HTD82400CXAHTD   2400   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8260020CXAHTD   2600   8M   20        CXA
652100HTD8260030CXAHTD   2600   8M   30        CXA
652100HTD8260050CXAHTD   2600   8M   50        CXA
652100HTD8260085CXAHTD   2600   8M   85        CXA
652100HTD82600CXAHTD   2600   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8280020CXAHTD   2800   8M   20        CXA
652100HTD8280030CXAHTD   2800   8M   30        CXA
652100HTD8280050CXAHTD   2800   8M   50        CXA
652100HTD8280085CXAHTD   2800   8M   85        CXA
652100HTD82800CXAHTD   2800   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8300820CXAHTD   3008   8M   20        CXA
652100HTD8300830CXAHTD   3008   8M   30        CXA
652100HTD8300850CXAHTD   3008   8M   50        CXA
652100HTD8300885CXAHTD   3008   8M   85        CXA
652100HTD83008CXAHTD   3008   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8328020CXAHTD   3280   8M   20        CXA
652100HTD8328030CXAHTD   3280   8M   30        CXA
652100HTD8328050CXAHTD   3280   8M   50        CXA
652100HTD8328085CXAHTD   3280   8M   85        CXA
652100HTD83280CXAHTD   3280   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8340820CXAHTD   3408   8M   20        CXA
652100HTD8340830CXAHTD   3408   8M   30        CXA
652100HTD8340850CXAHTD   3408   8M   50        CXA
652100HTD8340885CXAHTD   3408   8M   85        CXA
652100HTD83408CXAHTD   3408   8M   480mm CXA SLEEVE
652100HTD8380820CXAHTD   3808   8M   20        CXA
652100HTD8380830CXAHTD   3808   8M   30        CXA
652100HTD8380850CXAHTD   3808   8M   50        CXA
652100HTD8380885CXAHTD   3808   8M   85        CXA
652100HTD83808CXAHTD   3808   8M   480mm CXA SLEEVE

HTD 14M CXAYour discount \ Ihr Kundenrabatt   :Product
Group
Warengruppe
Product
Line
Produktlinie
Matchcode
Matchcode
Description (Length Lp in mm)
Beschreibung (Länge Lw in mm)652100HTD1496640CXAHTD     966   14M   40        CXA
652100HTD1496655CXAHTD     966   14M   55        CXA
652100HTD1496685CXAHTD     966   14M   85        CXA
652100HTD14966115CXAHTD     966   14M   115      CXA
652100HTD14966170CXAHTD     966   14M   170      CXA
652100HTD14966CXAHTD     966   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14105040CXAHTD   1050   14M   40        CXA
652100HTD14105055CXAHTD   1050   14M   55        CXA
652100HTD14105085CXAHTD   1050   14M   85        CXA
652100HTD141050115CXAHTD   1050   14M   115      CXA
652100HTD141050170CXAHTD   1050   14M   170      CXA
652100HTD141050CXAHTD   1050   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14119040CXAHTD   1190   14M   40        CXA
652100HTD14119055CXAHTD   1190   14M   55        CXA
652100HTD14119085CXAHTD   1190   14M   85        CXA
652100HTD141190115CXAHTD   1190   14M   115      CXA
652100HTD141190170CXAHTD   1190   14M   170      CXA
652100HTD141190CXAHTD   1190   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14140040CXAHTD   1400   14M   40        CXA
652100HTD14140055CXAHTD   1400   14M   55        CXA
652100HTD14140085CXAHTD   1400   14M   85        CXA
652100HTD141400115CXAHTD   1400   14M   115      CXA
652100HTD141400170CXAHTD   1400   14M   170      CXA
652100HTD141400CXAHTD   1400   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14161040CXAHTD   1610   14M   40        CXA
652100HTD14161055CXAHTD   1610   14M   55        CXA
652100HTD14161085CXAHTD   1610   14M   85        CXA
652100HTD141610115CXAHTD   1610   14M   115      CXA
652100HTD141610170CXAHTD   1610   14M   170      CXA
652100HTD141610CXAHTD   1610   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14177840CXAHTD   1778   14M   40        CXA
652100HTD14177855CXAHTD   1778   14M   55        CXA
652100HTD14177885CXAHTD   1778   14M   85        CXA
652100HTD141778115CXAHTD   1778   14M   115      CXA
652100HTD141778170CXAHTD   1778   14M   170      CXA
652100HTD141778CXAHTD   1778   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14189040CXAHTD   1890   14M   40        CXA
652100HTD14189055CXAHTD   1890   14M   55        CXA
652100HTD14189085CXAHTD   1890   14M   85        CXA
652100HTD141890115CXAHTD   1890   14M   115      CXA
652100HTD141890170CXAHTD   1890   14M   170      CXA
652100HTD141890CXAHTD   1890   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14210040CXAHTD   2100   14M   40        CXA
652100HTD14210055CXAHTD   2100   14M   55        CXA
652100HTD14210085CXAHTD   2100   14M   85        CXA
652100HTD142100115CXAHTD   2100   14M   115      CXA
652100HTD142100170CXAHTD   2100   14M   170      CXA
652100HTD142100CXAHTD   2100   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14231040CXAHTD   2310   14M   40        CXA
652100HTD14231055CXAHTD   2310   14M   55        CXA
652100HTD14231085CXAHTD   2310   14M   85        CXA
652100HTD142310115CXAHTD   2310   14M   115      CXA
652100HTD142310170CXAHTD   2310   14M   170      CXA
652100HTD142310CXAHTD   2310   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14245040CXAHTD   2450   14M   40        CXA
652100HTD14245055CXAHTD   2450   14M   55        CXA
652100HTD14245085CXAHTD   2450   14M   85        CXA
652100HTD142450115CXAHTD   2450   14M   115      CXA
652100HTD142450170CXAHTD   2450   14M   170      CXA
652100HTD142450CXAHTD   2450   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14259040CXAHTD   2590   14M   40        CXA
652100HTD14259055CXAHTD   2590   14M   55        CXA
652100HTD14259085CXAHTD   2590   14M   85        CXA
652100HTD142590115CXAHTD   2590   14M   115      CXA
652100HTD142590170CXAHTD   2590   14M   170      CXA
652100HTD142590CXAHTD   2590   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14280040CXAHTD   2800   14M   40        CXA
652100HTD14280055CXAHTD   2800   14M   55        CXA
652100HTD14280085CXAHTD   2800   14M   85        CXA
652100HTD142800115CXAHTD   2800   14M   115      CXA
652100HTD142800170CXAHTD   2800   14M   170      CXA
652100HTD142800CXAHTD   2800   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14315040CXAHTD   3150   14M   40        CXA
652100HTD14315055CXAHTD   3150   14M   55        CXA
652100HTD14315085CXAHTD   3150   14M   85        CXA
652100HTD143150115CXAHTD   3150   14M   115      CXA
652100HTD143150170CXAHTD   3150   14M   170      CXA
652100HTD143150CXAHTD   3150   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14336040CXAHTD   3360   14M   40        CXA
652100HTD14336055CXAHTD   3360   14M   55        CXA
652100HTD14336085CXAHTD   3360   14M   85        CXA
652100HTD143360115CXAHTD   3360   14M   115      CXA
652100HTD143360170CXAHTD   3360   14M   170      CXA
652100HTD143360CXAHTD   3360   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14350040CXAHTD   3500   14M   40        CXA
652100HTD14350055CXAHTD   3500   14M   55        CXA
652100HTD14350085CXAHTD   3500   14M   85        CXA
652100HTD143500115CXAHTD   3500   14M   115      CXA
652100HTD143500170CXAHTD   3500   14M   170      CXA
652100HTD143500CXAHTD   3500   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14366840CXAHTD   3668   14M   40        CXA
652100HTD14366855CXAHTD   3668   14M   55        CXA
652100HTD14366885CXAHTD   3668   14M   85        CXA
652100HTD143668115CXAHTD   3668   14M   115      CXA
652100HTD143668170CXAHTD   3668   14M   170      CXA
652100HTD143668CXAHTD   3668   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14385040CXAHTD   3850   14M   40        CXA
652100HTD14385055CXAHTD   3850   14M   55        CXA
652100HTD14385085CXAHTD   3850   14M   85        CXA
652100HTD143850115CXAHTD   3850   14M   115      CXA
652100HTD143850170CXAHTD   3850   14M   170      CXA
652100HTD143850CXAHTD   3850   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14432640CXAHTD   4326   14M   40        CXA
652100HTD14432655CXAHTD   4326   14M   55        CXA
652100HTD14432685CXAHTD   4326   14M   85        CXA
652100HTD144326115CXAHTD   4326   14M   115      CXA
652100HTD144326170CXAHTD   4326   14M   170      CXA
652100HTD144326CXAHTD   4326   14M   470mm CXA SLEEVE
652100HTD14457840CXAHTD   4578   14M   40        CXA
652100HTD14457855CXAHTD   4578   14M   55        CXA
652100HTD14457885CXAHTD   4578   14M   85        CXA
652100HTD144578115CXAHTD   4578   14M   115      CXA
652100HTD144578170CXAHTD   4578   14M   170      CXA
652100HTD144578CXAHTD   4578   14M   470mm CXA SLEEVE

STD S8M CXAYour discount \ Ihr Kundenrabatt   :Product
Group
Warengruppe
Product
Line
Produktlinie
Matchcode
Matchcode
Description (Length Lp in mm)
Beschreibung (Länge Lw in mm)652100STD844020CXASTD     440   S8M   20         CXA
652100STD844030CXASTD     440   S8M   30         CXA
652100STD844050CXASTD     440   S8M   50         CXA
652100STD844085CXASTD     440   S8M   85         CXA
652100STD8440CXASTD     440   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD848020CXASTD     480   S8M   20         CXA
652100STD848030CXASTD     480   S8M   30         CXA
652100STD848050CXASTD     480   S8M   50         CXA
652100STD848085CXASTD     480   S8M   85         CXA
652100STD8480CXASTD     480   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD852820CXASTD     528   S8M   20         CXA
652100STD852830CXASTD     528   S8M   30         CXA
652100STD852850CXASTD     528   S8M   50         CXA
652100STD852885CXASTD     528   S8M   85         CXA
652100STD8528CXASTD     528   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD856020CXASTD     560   S8M   20         CXA
652100STD856030CXASTD     560   S8M   30         CXA
652100STD856050CXASTD     560   S8M   50         CXA
652100STD856085CXASTD     560   S8M   85         CXA
652100STD8560CXASTD     560   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD860020CXASTD     600   S8M   20         CXA
652100STD860030CXASTD     600   S8M   30         CXA
652100STD860050CXASTD     600   S8M   50         CXA
652100STD860085CXASTD     600   S8M   85         CXA
652100STD8600CXASTD     600   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD863220CXASTD     632   S8M   20         CXA
652100STD863230CXASTD     632   S8M   30         CXA
652100STD863250CXASTD     632   S8M   50         CXA
652100STD863285CXASTD     632   S8M   85         CXA
652100STD8632CXASTD     632   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD864020CXASTD     640   S8M   20         CXA
652100STD864030CXASTD     640   S8M   30         CXA
652100STD864050CXASTD     640   S8M   50         CXA
652100STD864085CXASTD     640   S8M   85         CXA
652100STD8640CXASTD     640   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD865620CXASTD     656   S8M   20         CXA
652100STD865630CXASTD     656   S8M   30         CXA
652100STD865650CXASTD     656   S8M   50         CXA
652100STD865685CXASTD     656   S8M   85         CXA
652100STD8656CXASTD     656   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD867220CXASTD     672   S8M   20         CXA
652100STD867230CXASTD     672   S8M   30         CXA
652100STD867250CXASTD     672   S8M   50         CXA
652100STD867285CXASTD     672   S8M   85         CXA
652100STD8672CXASTD     672   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD868820CXASTD     688   S8M   20         CXA
652100STD868830CXASTD     688   S8M   30         CXA
652100STD868850CXASTD     688   S8M   50         CXA
652100STD868885CXASTD     688   S8M   85         CXA
652100STD8688CXASTD     688   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD869620CXASTD     696   S8M   20         CXA
652100STD869630CXASTD     696   S8M   30         CXA
652100STD869650CXASTD     696   S8M   50         CXA
652100STD869685CXASTD     696   S8M   85         CXA
652100STD8696CXASTD     696   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD871220CXASTD     712   S8M   20         CXA
652100STD871230CXASTD     712   S8M   30         CXA
652100STD871250CXASTD     712   S8M   50         CXA
652100STD871285CXASTD     712   S8M   85         CXA
652100STD8712CXASTD     712   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD872020CXASTD     720   S8M   20         CXA
652100STD872030CXASTD     720   S8M   30         CXA
652100STD872050CXASTD     720   S8M   50         CXA
652100STD872085CXASTD     720   S8M   85         CXA
652100STD8720CXASTD     720   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD872820CXASTD     728   S8M   20         CXA
652100STD872830CXASTD     728   S8M   30         CXA
652100STD872850CXASTD     728   S8M   50         CXA
652100STD872885CXASTD     728   S8M   85         CXA
652100STD8728CXASTD     728   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD873620CXASTD     736   S8M   20         CXA
652100STD873630CXASTD     736   S8M   30         CXA
652100STD873650CXASTD     736   S8M   50         CXA
652100STD873685CXASTD     736   S8M   85         CXA
652100STD8736CXASTD     736   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD876020CXASTD     760   S8M   20         CXA
652100STD876030CXASTD     760   S8M   30         CXA
652100STD876050CXASTD     760   S8M   50         CXA
652100STD876085CXASTD     760   S8M   85         CXA
652100STD8760CXASTD     760   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD876820CXASTD     768   S8M   20         CXA
652100STD876830CXASTD     768   S8M   30         CXA
652100STD876850CXASTD     768   S8M   50         CXA
652100STD876885CXASTD     768   S8M   85         CXA
652100STD8768CXASTD     768   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD878420CXASTD     784   S8M   20         CXA
652100STD878430CXASTD     784   S8M   30         CXA
652100STD878450CXASTD     784   S8M   50         CXA
652100STD878485CXASTD     784   S8M   85         CXA
652100STD8784CXASTD     784   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD879220CXASTD     792   S8M   20         CXA
652100STD879230CXASTD     792   S8M   30         CXA
652100STD879250CXASTD     792   S8M   50         CXA
652100STD879285CXASTD     792   S8M   85         CXA
652100STD8792CXASTD     792   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD880020CXASTD     800   S8M   20         CXA
652100STD880030CXASTD     800   S8M   30         CXA
652100STD880050CXASTD     800   S8M   50         CXA
652100STD880085CXASTD     800   S8M   85         CXA
652100STD8800CXASTD     800   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD882420CXASTD     824   S8M   20         CXA
652100STD882430CXASTD     824   S8M   30         CXA
652100STD882450CXASTD     824   S8M   50         CXA
652100STD882485CXASTD     824   S8M   85         CXA
652100STD8824CXASTD     824   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD884820CXASTD     848   S8M   20         CXA
652100STD884830CXASTD     848   S8M   30         CXA
652100STD884850CXASTD     848   S8M   50         CXA
652100STD884885CXASTD     848   S8M   85         CXA
652100STD8848CXASTD     848   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD886420CXASTD     864   S8M   20         CXA
652100STD886430CXASTD     864   S8M   30         CXA
652100STD886450CXASTD     864   S8M   50         CXA
652100STD886485CXASTD     864   S8M   85         CXA
652100STD8864CXASTD     864   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD888020CXASTD     880   S8M   20         CXA
652100STD888030CXASTD     880   S8M   30         CXA
652100STD888050CXASTD     880   S8M   50         CXA
652100STD888085CXASTD     880   S8M   85         CXA
652100STD8880CXASTD     880   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD891220CXASTD     912   S8M   20         CXA
652100STD891230CXASTD     912   S8M   30         CXA
652100STD891250CXASTD     912   S8M   50         CXA
652100STD891285CXASTD     912   S8M   85         CXA
652100STD8912CXASTD     912   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD892020CXASTD     920   S8M   20         CXA
652100STD892030CXASTD     920   S8M   30         CXA
652100STD892050CXASTD     920   S8M   50         CXA
652100STD892085CXASTD     920   S8M   85         CXA
652100STD8920CXASTD     920   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD894420CXASTD     944   S8M   20         CXA
652100STD894430CXASTD     944   S8M   30         CXA
652100STD894450CXASTD     944   S8M   50         CXA
652100STD894485CXASTD     944   S8M   85         CXA
652100STD8944CXASTD     944   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD896020CXASTD     960   S8M   20         CXA
652100STD896030CXASTD     960   S8M   30         CXA
652100STD896050CXASTD     960   S8M   50         CXA
652100STD896085CXASTD     960   S8M   85         CXA
652100STD8960CXASTD     960   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD899220CXASTD     992   S8M   20         CXA
652100STD899230CXASTD     992   S8M   30         CXA
652100STD899250CXASTD     992   S8M   50         CXA
652100STD899285CXASTD     992   S8M   85         CXA
652100STD8992CXASTD     992   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8100020CXASTD   1000   S8M   20         CXA
652100STD8100030CXASTD   1000   S8M   30         CXA
652100STD8100050CXASTD   1000   S8M   50         CXA
652100STD8100085CXASTD   1000   S8M   85         CXA
652100STD81000CXASTD   1000   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8102420CXASTD   1024   S8M   20         CXA
652100STD8102430CXASTD   1024   S8M   30         CXA
652100STD8102450CXASTD   1024   S8M   50         CXA
652100STD8102485CXASTD   1024   S8M   85         CXA
652100STD81024CXASTD   1024   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8103220CXASTD   1032   S8M   20         CXA
652100STD8103230CXASTD   1032   S8M   30         CXA
652100STD8103250CXASTD   1032   S8M   50         CXA
652100STD8103285CXASTD   1032   S8M   85         CXA
652100STD81032CXASTD   1032   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8105620CXASTD   1056   S8M   20         CXA
652100STD8105630CXASTD   1056   S8M   30         CXA
652100STD8105650CXASTD   1056   S8M   50         CXA
652100STD8105685CXASTD   1056   S8M   85         CXA
652100STD81056CXASTD   1056   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8106420CXASTD   1064   S8M   20         CXA
652100STD8106430CXASTD   1064   S8M   30         CXA
652100STD8106450CXASTD   1064   S8M   50         CXA
652100STD8106485CXASTD   1064   S8M   85         CXA
652100STD81064CXASTD   1064   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8107220CXASTD   1072   S8M   20         CXA
652100STD8107230CXASTD   1072   S8M   30         CXA
652100STD8107250CXASTD   1072   S8M   50         CXA
652100STD8107285CXASTD   1072   S8M   85         CXA
652100STD81072CXASTD   1072   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8112020CXASTD   1120   S8M   20         CXA
652100STD8112030CXASTD   1120   S8M   30         CXA
652100STD8112050CXASTD   1120   S8M   50         CXA
652100STD8112085CXASTD   1120   S8M   85         CXA
652100STD81120CXASTD   1120   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8113620CXASTD   1136   S8M   20         CXA
652100STD8113630CXASTD   1136   S8M   30         CXA
652100STD8113650CXASTD   1136   S8M   50         CXA
652100STD8113685CXASTD   1136   S8M   85         CXA
652100STD81136CXASTD   1136   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8116020CXASTD   1160   S8M   20         CXA
652100STD8116030CXASTD   1160   S8M   30         CXA
652100STD8116050CXASTD   1160   S8M   50         CXA
652100STD8116085CXASTD   1160   S8M   85         CXA
652100STD81160CXASTD   1160   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8116820CXASTD   1168   S8M   20         CXA
652100STD8116830CXASTD   1168   S8M   30         CXA
652100STD8116850CXASTD   1168   S8M   50         CXA
652100STD8116885CXASTD   1168   S8M   85         CXA
652100STD81168CXASTD   1168   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8117620CXASTD   1176   S8M   20         CXA
652100STD8117630CXASTD   1176   S8M   30         CXA
652100STD8117650CXASTD   1176   S8M   50         CXA
652100STD8117685CXASTD   1176   S8M   85         CXA
652100STD81176CXASTD   1176   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8118420CXASTD   1184   S8M   20         CXA
652100STD8118430CXASTD   1184   S8M   30         CXA
652100STD8118450CXASTD   1184   S8M   50         CXA
652100STD8118485CXASTD   1184   S8M   85         CXA
652100STD81184CXASTD   1184   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8120020CXASTD   1200   S8M   20         CXA
652100STD8120030CXASTD   1200   S8M   30         CXA
652100STD8120050CXASTD   1200   S8M   50         CXA
652100STD8120085CXASTD   1200   S8M   85         CXA
652100STD81200CXASTD   1200   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8121620CXASTD   1216   S8M   20         CXA
652100STD8121630CXASTD   1216   S8M   30         CXA
652100STD8121650CXASTD   1216   S8M   50         CXA
652100STD8121685CXASTD   1216   S8M   85         CXA
652100STD81216CXASTD   1216   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8124020CXASTD   1240   S8M   20         CXA
652100STD8124030CXASTD   1240   S8M   30         CXA
652100STD8124050CXASTD   1240   S8M   50         CXA
652100STD8124085CXASTD   1240   S8M   85         CXA
652100STD81240CXASTD   1240   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8125620CXASTD   1256   S8M   20         CXA
652100STD8125630CXASTD   1256   S8M   30         CXA
652100STD8125650CXASTD   1256   S8M   50         CXA
652100STD8125685CXASTD   1256   S8M   85         CXA
652100STD81256CXASTD   1256   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8126420CXASTD   1264   S8M   20         CXA
652100STD8126430CXASTD   1264   S8M   30         CXA
652100STD8126450CXASTD   1264   S8M   50         CXA
652100STD8126485CXASTD   1264   S8M   85         CXA
652100STD81264CXASTD   1264   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8128020CXASTD   1280   S8M   20         CXA
652100STD8128030CXASTD   1280   S8M   30         CXA
652100STD8128050CXASTD   1280   S8M   50         CXA
652100STD8128085CXASTD   1280   S8M   85         CXA
652100STD81280CXASTD   1280   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8129620CXASTD   1296   S8M   20         CXA
652100STD8129630CXASTD   1296   S8M   30         CXA
652100STD8129650CXASTD   1296   S8M   50         CXA
652100STD8129685CXASTD   1296   S8M   85         CXA
652100STD81296CXASTD   1296   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8130420CXASTD   1304   S8M   20         CXA
652100STD8130430CXASTD   1304   S8M   30         CXA
652100STD8130450CXASTD   1304   S8M   50         CXA
652100STD8130485CXASTD   1304   S8M   85         CXA
652100STD81304CXASTD   1304   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8131220CXASTD   1312   S8M   20         CXA
652100STD8131230CXASTD   1312   S8M   30         CXA
652100STD8131250CXASTD   1312   S8M   50         CXA
652100STD8131285CXASTD   1312   S8M   85         CXA
652100STD81312CXASTD   1312   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8134420CXASTD   1344   S8M   20         CXA
652100STD8134430CXASTD   1344   S8M   30         CXA
652100STD8134450CXASTD   1344   S8M   50         CXA
652100STD8134485CXASTD   1344   S8M   85         CXA
652100STD81344CXASTD   1344   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8136820CXASTD   1368   S8M   20         CXA
652100STD8136830CXASTD   1368   S8M   30         CXA
652100STD8136850CXASTD   1368   S8M   50         CXA
652100STD8136885CXASTD   1368   S8M   85         CXA
652100STD81368CXASTD   1368   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8140020CXASTD   1400   S8M   20         CXA
652100STD8140030CXASTD   1400   S8M   30         CXA
652100STD8140050CXASTD   1400   S8M   50         CXA
652100STD8140085CXASTD   1400   S8M   85         CXA
652100STD81400CXASTD   1400   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8140820CXASTD   1408   S8M   20         CXA
652100STD8140830CXASTD   1408   S8M   30         CXA
652100STD8140850CXASTD   1408   S8M   50         CXA
652100STD8140885CXASTD   1408   S8M   85         CXA
652100STD81408CXASTD   1408   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8144020CXASTD   1440   S8M   20         CXA
652100STD8144030CXASTD   1440   S8M   30         CXA
652100STD8144050CXASTD   1440   S8M   50         CXA
652100STD8144085CXASTD   1440   S8M   85         CXA
652100STD81440CXASTD   1440   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8148020CXASTD   1480   S8M   20         CXA
652100STD8148030CXASTD   1480   S8M   30         CXA
652100STD8148050CXASTD   1480   S8M   50         CXA
652100STD8148085CXASTD   1480   S8M   85         CXA
652100STD81480CXASTD   1480   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8151220CXASTD   1512   S8M   20         CXA
652100STD8151230CXASTD   1512   S8M   30         CXA
652100STD8151250CXASTD   1512   S8M   50         CXA
652100STD8151285CXASTD   1512   S8M   85         CXA
652100STD81512CXASTD   1512   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8155220CXASTD   1552   S8M   20         CXA
652100STD8155230CXASTD   1552   S8M   30         CXA
652100STD8155250CXASTD   1552   S8M   50         CXA
652100STD8155285CXASTD   1552   S8M   85         CXA
652100STD81552CXASTD   1552   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8160020CXASTD   1600   S8M   20         CXA
652100STD8160030CXASTD   1600   S8M   30         CXA
652100STD8160050CXASTD   1600   S8M   50         CXA
652100STD8160085CXASTD   1600   S8M   85         CXA
652100STD81600CXASTD   1600   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8162420CXASTD   1624   S8M   20         CXA
652100STD8162430CXASTD   1624   S8M   30         CXA
652100STD8162450CXASTD   1624   S8M   50         CXA
652100STD8162485CXASTD   1624   S8M   85         CXA
652100STD81624CXASTD   1624   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8176020CXASTD   1760   S8M   20         CXA
652100STD8176030CXASTD   1760   S8M   30         CXA
652100STD8176050CXASTD   1760   S8M   50         CXA
652100STD8176085CXASTD   1760   S8M   85         CXA
652100STD81760CXASTD   1760   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8177620CXASTD   1776   S8M   20         CXA
652100STD8177630CXASTD   1776   S8M   30         CXA
652100STD8177650CXASTD   1776   S8M   50         CXA
652100STD8177685CXASTD   1776   S8M   85         CXA
652100STD81776CXASTD   1776   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8180020CXASTD   1800   S8M   20         CXA
652100STD8180030CXASTD   1800   S8M   30         CXA
652100STD8180050CXASTD   1800   S8M   50         CXA
652100STD8180085CXASTD   1800   S8M   85         CXA
652100STD81800CXASTD   1800   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8181620CXASTD   1816   S8M   20         CXA
652100STD8181630CXASTD   1816   S8M   30         CXA
652100STD8181650CXASTD   1816   S8M   50         CXA
652100STD8181685CXASTD   1816   S8M   85         CXA
652100STD81816CXASTD   1816   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8191220CXASTD   1912   S8M   20         CXA
652100STD8191230CXASTD   1912   S8M   30         CXA
652100STD8191250CXASTD   1912   S8M   50         CXA
652100STD8191285CXASTD   1912   S8M   85         CXA
652100STD81912CXASTD   1912   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8224020CXASTD   2240   S8M   20         CXA
652100STD8224030CXASTD   2240   S8M   30         CXA
652100STD8224050CXASTD   2240   S8M   50         CXA
652100STD8224085CXASTD   2240   S8M   85         CXA
652100STD82240CXASTD   2240   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8239220CXASTD   2392   S8M   20         CXA
652100STD8239230CXASTD   2392   S8M   30         CXA
652100STD8239250CXASTD   2392   S8M   50         CXA
652100STD8239285CXASTD   2392   S8M   85         CXA
652100STD82392CXASTD   2392   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8280020CXASTD   2800   S8M   20         CXA
652100STD8280030CXASTD   2800   S8M   30         CXA
652100STD8280050CXASTD   2800   S8M   50         CXA
652100STD8280085CXASTD   2800   S8M   85         CXA
652100STD82800CXASTD   2800   S8M   480mm   CXA SLEEVE
652100STD8284820CXASTD   2848   S8M   20         CXA
652100STD8284830CXASTD   2848   S8M   30         CXA
652100STD8284850CXASTD   2848   S8M   50         CXA
652100STD8284885CXASTD   2848   S8M   85         CXA
652100STD82848CXASTD   2848   S8M   480mm   CXA SLEEVE

CTD C8M CXAYour discount \ Ihr Kundenrabatt   :Product
Group
Warengruppe
Product
Line
Produktlinie
Matchcode
Matchcode
Description (Length Lp in mm)
Beschreibung (Länge Lw in mm)652100CTD828812CXACTD     288   C8M   12        CXA
652100CTD828821CXACTD     288   C8M   21        CXA
652100CTD8288CXACTD     288   C8M   480mm CXA SLEEVE
652100CTD835212CXACTD     352   C8M   12        CXA
652100CTD835221CXACTD     352   C8M   21        CXA
652100CTD8352CXACTD     352   C8M   480mm CXA SLEEVE
652100CTD841612CXACTD     416   C8M   12        CXA
652100CTD841621CXACTD     416   C8M   21        CXA
652100CTD8416CXACTD     416   C8M   480mm CXA SLEEVE
652100CTD854412CXACTD     544   C8M   12        CXA
652100CTD854421CXACTD     544   C8M   21        CXA
652100CTD8544CXACTD     544   C8M   480mm CXA SLEEVE
652100CTD864012CXACTD     640   C8M   12        CXA
652100CTD864021CXACTD     640   C8M   21        CXA
652100CTD8640CXACTD     640   C8M   480mm CXA SLEEVE
652100CTD8128012CXACTD   1280   C8M   12        CXA
652100CTD8128021CXACTD   1280   C8M   21        CXA
652100CTD81280CXACTD   1280   C8M   480mm CXA SLEEVE

评论一下

评论
昵称
好评度
内容:
上传图片:
    0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif
    验证码
    提交评论